วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ - ขอเชิญชวน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม “กลั่นพลังความคิด สร้างชีวิตที่มั่นคงกับเครือไทยออยล์”