วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ - การขอผ่อนผันตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (เกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา 2559 (การเกณฑ์ทหาร ประจำปี พ.ศ. 2560) รอบที่ 2