ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก  ประเภทโควตา  ประจำปีการศึกษา 2561

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)

Attachments:
Download this file (1.ประกาศรายชื่อ-ผู้มีสิทธิสอบ-โควตา-2561-ปวช.-ยานยนต์.pdf)1.ประกาศรายชื่อ-ผู้มีสิทธิสอบ-โควตา-2561-ปวช.-ยานยนต์.pdf[ ]54 Kb23/11/2560
Download this file (2.ประกาศรายชื่อ-ผู้มีสิทธิสอบ-โควตา-2561-ปวช.-จักรยานยนต์ฯ.pdf)2.ประกาศรายชื่อ-ผู้มีสิทธิสอบ-โควตา-2561-ปวช.-จักรยานยนต์ฯ.pdf[ ]42 Kb23/11/2560
Download this file (3.ประกาศรายชื่อ-ผู้มีสิทธิสอบ-โควตา-2561-ปวช.-เครื่องมือกล.pdf)3.ประกาศรายชื่อ-ผู้มีสิทธิสอบ-โควตา-2561-ปวช.-เครื่องมือกล.pdf[ ]38 Kb23/11/2560
Download this file (4.ประกาศรายชื่อ-ผู้มีสิทธิสอบ-โควตา-2561-ปวช.-ผลิตภัณฑ์.pdf)4.ประกาศรายชื่อ-ผู้มีสิทธิสอบ-โควตา-2561-ปวช.-ผลิตภัณฑ์.pdf[ ]34 Kb23/11/2560
Download this file (5.ประกาศรายชื่อ-ผู้มีสิทธิสอบ-โควตา-2561-ปวช.-ไฟฟ้ากำลัง.pdf)5.ประกาศรายชื่อ-ผู้มีสิทธิสอบ-โควตา-2561-ปวช.-ไฟฟ้ากำลัง.pdf[ ]59 Kb23/11/2560
Download this file (6.ประกาศรายชื่อ-ผู้มีสิทธิสอบ-โควตา-2561-ปวช.-อิเล็กทรอนิกส์.pdf)6.ประกาศรายชื่อ-ผู้มีสิทธิสอบ-โควตา-2561-ปวช.-อิเล็กทรอนิกส์.pdf[ ]43 Kb23/11/2560
Download this file (7.ประกาศรายชื่อ-ผู้มีสิทธิสอบ-โควตา-2561-ปวช.-เทคนิคคอมพิวเตอร์.pdf)7.ประกาศรายชื่อ-ผู้มีสิทธิสอบ-โควตา-2561-ปวช.-เทคนิคคอมพิวเตอร์.pdf[ ]41 Kb23/11/2560
Download this file (8.ประกาศรายชื่อ-ผู้มีสิทธิสอบ-โควตา-2561-ปวช.-เมคคาทรอนิกส์.pdf)8.ประกาศรายชื่อ-ผู้มีสิทธิสอบ-โควตา-2561-ปวช.-เมคคาทรอนิกส์.pdf[ ]33 Kb23/11/2560
Download this file (9.ประกาศรายชื่อ-ผู้มีสิทธิสอบ-โควตา-2561-ปวช.-ก่อสร้าง.pdf)9.ประกาศรายชื่อ-ผู้มีสิทธิสอบ-โควตา-2561-ปวช.-ก่อสร้าง.pdf[ ]46 Kb23/11/2560
Download this file (10.ประกาศรายชื่อ-ผู้มีสิทธิสอบ-โควตา-2561-ปวช.-สถาปัตยกรรม.pdf)10.ประกาศรายชื่อ-ผู้มีสิทธิสอบ-โควตา-2561-ปวช.-สถาปัตยกรรม.pdf[ ]37 Kb23/11/2560
Download this file (11.ประกาศรายชื่อ-ผู้มีสิทธิสอบ-โควตา-2561-ปวช.-ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม.pdf)11.ประกาศรายชื่อ-ผู้มีสิทธิสอบ-โควตา-2561-ปวช.-ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม.pdf[ ]34 Kb23/11/2560
Download this file (12.ประกาศรายชื่อ-ผู้มีสิทธิสอบ-โควตา-2561-ปวช.-เทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf)12.ประกาศรายชื่อ-ผู้มีสิทธิสอบ-โควตา-2561-ปวช.-เทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf[ ]35 Kb23/11/2560