ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2561

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)

ระดับ ปวส. ระบบปกติ กลุ่ม สายตรง

Attachments:
Download this file (1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ-โควตา-2561-ปวส.ปกติ-สายตรง-เทคนิคยานยนต์(สายตรง).pd)1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ-โควตา-2561-ปวส.ปกติ-สายตรง-เทคนิคยานยนต์(สายตรง).pd[ ]68 Kb23/11/2560
Download this file (2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ-โควตา-2561-ปวส.ปกติ-สายตรง-เครื่องมือกล.pdf)2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ-โควตา-2561-ปวส.ปกติ-สายตรง-เครื่องมือกล.pdf[ ]43 Kb23/11/2560
Download this file (3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ-โควตา-2561-ปวส.ปกติ-สายตรง-งานเชื่อมโลหะ(สายตรง).pd)3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ-โควตา-2561-ปวส.ปกติ-สายตรง-งานเชื่อมโลหะ(สายตรง).pd[ ]42 Kb23/11/2560
Download this file (4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ-โควตา-2561-ปวส.ปกติ-สายตรง-ไฟฟ้ากำลัง(สายตรง).pdf)4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ-โควตา-2561-ปวส.ปกติ-สายตรง-ไฟฟ้ากำลัง(สายตรง).pdf[ ]61 Kb23/11/2560
Download this file (6.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ-โควตา-2561-ปวส.ปกติ-สายตรง-ระบบโทรคมนาคม.pdf)6.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ-โควตา-2561-ปวส.ปกติ-สายตรง-ระบบโทรคมนาคม.pdf[ ]44 Kb23/11/2560
Download this file (5.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ-โควตา-2561-ปวส.ปกติ-สายตรง-อิล็กฯการแพทย์.pdf)5.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ-โควตา-2561-ปวส.ปกติ-สายตรง-อิล็กฯการแพทย์.pdf[ ]52 Kb23/11/2560
Download this file (7.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ-โควตา-2561-ปวส.ปกติ-สายตรง-คอมฯเครือข่าย(สายตรง).pd)7.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ-โควตา-2561-ปวส.ปกติ-สายตรง-คอมฯเครือข่าย(สายตรง).pd[ ]47 Kb23/11/2560
Download this file (8.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ-โควตา-2561-ปวส.ปกติ-สายตรง-เมคคาทรอนิกส์ฯ(สายตรง).p)8.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ-โควตา-2561-ปวส.ปกติ-สายตรง-เมคคาทรอนิกส์ฯ(สายตรง).p[ ]43 Kb23/11/2560
Download this file (9.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ-โควตา-2561-ปวส.ปกติ-สายตรง-ก่อสร้าง.pdf)9.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ-โควตา-2561-ปวส.ปกติ-สายตรง-ก่อสร้าง.pdf[ ]65 Kb23/11/2560
Download this file (10.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ-โควตา-2561-ปวส.ปกติ-สายตรง-เทคนิคสถาปัตฯ.pdf)10.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ-โควตา-2561-ปวส.ปกติ-สายตรง-เทคนิคสถาปัตฯ.pdf[ ]42 Kb23/11/2560
Download this file (11.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ-โควตา-2561-ปวส.ปกติ-สายตรง-ติดตั้งและบำรุงรักษา.pd)11.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ-โควตา-2561-ปวส.ปกติ-สายตรง-ติดตั้งและบำรุงรักษา.pd[ ]42 Kb23/11/2560
Download this file (12.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ-โควตา-2561-ปวส.ปกติ-สายตรง-กายอุปกรณ์(สายตรง).pdf)12.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ-โควตา-2561-ปวส.ปกติ-สายตรง-กายอุปกรณ์(สายตรง).pdf[ ]42 Kb23/11/2560
Download this file (13.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ-โควตา-2561-ปวส.ปกติ-สายตรง-สารสนเทศ(สายตรง).pdf)13.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ-โควตา-2561-ปวส.ปกติ-สายตรง-สารสนเทศ(สายตรง).pdf[ ]43 Kb23/11/2560