วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ - บุคลากรฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ