ข่าวประชาสัมพันธ์งานพัสดุ


ค้นหาตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด 28/12/2020 Administrator 69
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติแขนกลและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด 25/12/2020 Administrator 78
3 ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดประลองงานนิวเมตริกส์และการควบคุมระบบอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมเสมือนจริง จำนวน 1 ชุด 17/12/2020 Administrator 49
4 ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติแขนกลและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด 15/12/2020 Administrator 56
5 ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ชุด 15/12/2020 Administrator 68
6 ประกาศ เชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะครุภัณฑ์ชุดประลองงานนิวเมตริกส์และการควบคุมระบบอัตโนมัติ พร้อมโปรแกรมเสมือนจริง จำนวน 1 ชุด 03/12/2020 Administrator 99
7 ประกาศ เชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 30/11/2020 Administrator 152
8 ประกาศ เชิญชวนเสนอคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 2564 27/10/2020 Administrator 286
9 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 14/10/2020 Administrator 455
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดพัฒนาระบบห้องเรียนอัจฉริยะ เพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาอาชีพออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 โครงการ 18/08/2020 Administrator 179
11 ประกวดราคาซื้อชุดพัฒนาระบบห้องเรียนอัจฉริยะ เพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาอาชีพออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 โครงการ 04/08/2020 Administrator 148
12 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 23/07/2020 Administrator 139
13 ประกาศเชิญร่วม ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 2563 ชุดพัฒนาระบบห้องเรียนอัจฉริยะ เพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาอาชีพออนไลน์ 21/07/2020 Administrator 195
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดทดลองนิวเมติกส์เบื้องต้น จำนวน 4 ชุด 26/03/2020 Administrator 140
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องซีเอ็นซี สำหรับฝึกพร้อมอุปกรณ์และโปรแกรมสำหรับการทำงาน จำนวน 1 เครื่อง 26/03/2020 Administrator 151
16 ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดทดลองนิวเมติกส์เบื้องต้น จำนวน 4 ชุด 19/03/2020 Administrator 195
17 ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องซีเอ็นซี สำหรับฝึกพร้อมอุปกรณ์และโปรแกรมสำหรับการทำงาน จำนวน 1 เครื่อง 19/03/2020 Administrator 182
18 ประกาศเชิญร่วม ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 2563 17/03/2020 Administrator 311
19 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 23/01/2020 Administrator 927
20 ประกวดราคาซื้อ จอ LED Full Color Display ขนาดไม่น้อยกว่า 2x6 เมตร พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/09/2019 Administrator 355