ข่าวประชาสัมพันธ์งานพัสดุ


ค้นหาตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดทดลองนิวเมติกส์เบื้องต้น จำนวน 4 ชุด 26/03/2020 Administrator 70
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องซีเอ็นซี สำหรับฝึกพร้อมอุปกรณ์และโปรแกรมสำหรับการทำงาน จำนวน 1 เครื่อง 26/03/2020 Administrator 60
3 ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดทดลองนิวเมติกส์เบื้องต้น จำนวน 4 ชุด 19/03/2020 Administrator 53
4 ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องซีเอ็นซี สำหรับฝึกพร้อมอุปกรณ์และโปรแกรมสำหรับการทำงาน จำนวน 1 เครื่อง 19/03/2020 Administrator 54
5 ประกาศเชิญร่วม ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 2563 17/03/2020 Administrator 148
6 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 23/01/2020 Administrator 799
7 ประกวดราคาซื้อ จอ LED Full Color Display ขนาดไม่น้อยกว่า 2x6 เมตร พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/09/2019 Administrator 231
8 ประกาศ ยกเลิก ประกวดราคาซื้อ จอ LED Full Color Display ขนาดไม่น้อยกว่า 2x6 เมตร พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/09/2019 Administrator 321
9 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เครื่อง Interactive Display จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/09/2019 Administrator 112
10 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/09/2019 Administrator 167
11 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานแอนนิเมชั่น พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/09/2019 Administrator 109
12 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/09/2019 Administrator 161
13 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 71 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/09/2019 Administrator 204
14 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุง โครงหลังคา พร้อมระบบไฟฟ้า อาคาร 6 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/09/2019 Administrator 150
15 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คันด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/09/2019 Administrator 158
16 ประกวดราคาซื้อ เครื่อง Interactive Display จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/08/2019 Administrator 120
17 ประกวดราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/08/2019 Administrator 150
18 ประกวดราคาซื้อ คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/08/2019 Administrator 185
19 ประกวดราคาซื้อ คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 71 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/08/2019 Administrator 92
20 ประกวดราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานแอนนิเมชั่น พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/08/2019 Administrator 175