ข่าวประชาสัมพันธ์งานพัสดุ


ค้นหาตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดประลอง และทดสอบวงจรรถนยต์ไฟฟ้าพื้้นฐาน (Electric Vehicle Fundamental Training) พร้อมซอฟต์แวร์จำลองสถานการณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/11/2022 Administrator 83
2 เผยแพร่เอกสาร ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การซื้อครุภัณฑ์ชุดประลองและทดสอบวงจรรถยนต์ไฟฟ้าพื้นฐาน ( Electric Vehicle Fundamental ) 28/10/2022 Administrator 54
3 ร่างประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะคุรุภัณฑ์ 2565 EVFT 12/10/2022 Administrator 86
4 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565(Electric Vehicle Fundamental Training) 19/09/2022 Administrator 144
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปุรงห้องปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้า 09/08/2022 Administrator 208
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 22/07/2022 Administrator 55
7 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 22/07/2022 Administrator 179
8 ประกาดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/03/2022 Administrator 213
9 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงระบบไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/03/2022 Administrator 121
10 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงระบบไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 004/2565 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2565 16/03/2022 Administrator 121
11 ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงระบบไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/03/2022 Administrator 139
12 ประกาดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/03/2022 Administrator 134
13 ประกวดราคาซื้อ รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/02/2022 Administrator 146
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/02/2022 Administrator 130
15 ประกาศ เชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล จำนวน 20 เครื่อง 08/02/2022 Administrator 114
16 ประกาศ เชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน 08/02/2022 Administrator 113
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ชุดสาธิตอุปกรณ์ระบบรถยนต์ยานยนต์ไฟฟ้าพื้นฐานและเครื่องมือวัดและทดสอบ พร้อมโปรแกรมเสมือนจริง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/01/2022 Administrator 152
18 ประกวดราคาซื้อ ชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิตแบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/01/2022 Administrator 162
19 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิตแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด 17/01/2022 Administrator 136
20 ประกาศ เชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิตแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด 17/01/2022 Administrator 140