ข่าวประชาสัมพันธ์งานพัสดุ


ค้นหาตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 11/10/2021 Administrator 34
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด 28/12/2020 Administrator 141
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติแขนกลและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด 25/12/2020 Administrator 167
4 ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดประลองงานนิวเมตริกส์และการควบคุมระบบอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมเสมือนจริง จำนวน 1 ชุด 17/12/2020 Administrator 114
5 ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติแขนกลและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด 15/12/2020 Administrator 119
6 ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ชุด 15/12/2020 Administrator 135
7 ประกาศ เชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะครุภัณฑ์ชุดประลองงานนิวเมตริกส์และการควบคุมระบบอัตโนมัติ พร้อมโปรแกรมเสมือนจริง จำนวน 1 ชุด 03/12/2020 Administrator 146
8 ประกาศ เชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 30/11/2020 Administrator 258
9 ประกาศ เชิญชวนเสนอคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 2564 27/10/2020 Administrator 344
10 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 14/10/2020 Administrator 525
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดพัฒนาระบบห้องเรียนอัจฉริยะ เพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาอาชีพออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 โครงการ 18/08/2020 Administrator 260
12 ประกวดราคาซื้อชุดพัฒนาระบบห้องเรียนอัจฉริยะ เพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาอาชีพออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 โครงการ 04/08/2020 Administrator 224
13 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 23/07/2020 Administrator 194
14 ประกาศเชิญร่วม ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 2563 ชุดพัฒนาระบบห้องเรียนอัจฉริยะ เพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาอาชีพออนไลน์ 21/07/2020 Administrator 265
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดทดลองนิวเมติกส์เบื้องต้น จำนวน 4 ชุด 26/03/2020 Administrator 190
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องซีเอ็นซี สำหรับฝึกพร้อมอุปกรณ์และโปรแกรมสำหรับการทำงาน จำนวน 1 เครื่อง 26/03/2020 Administrator 193
17 ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดทดลองนิวเมติกส์เบื้องต้น จำนวน 4 ชุด 19/03/2020 Administrator 255
18 ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องซีเอ็นซี สำหรับฝึกพร้อมอุปกรณ์และโปรแกรมสำหรับการทำงาน จำนวน 1 เครื่อง 19/03/2020 Administrator 258
19 ประกาศเชิญร่วม ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 2563 17/03/2020 Administrator 385
20 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 23/01/2020 Administrator 985