ผลงานแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม

ค้นหาตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ผลงาน ปี 2555 || นักศึกษาแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาการออกแบบสถาปัตยกรรม (ปวช.) ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 24 20/12/2555 Administrator 4863
2 ผลงาน ปี 2555 || นักศึกษาแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาการออกแบบสถาปัตยกรรม (ปวส.) ระดับภาค ครั้งที่ 24 20/12/2555 Administrator 2277
3 ผลงาน ปี 2554 || นักศึกษาแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 23 29/06/2555 Administrator 4354
4 ผลงาน ปี 2554 || นักศึกษาแผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันต่อตะเกียบ ในงานสถาปนิกล้านนา 2554 29/06/2555 Administrator 1727
5 ผลงาน ปี 2553 || นักศึกษาแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันทักษะการออกแบบสถาปัตยกรรม ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๒ 29/06/2555 Administrator 2897
6 ผลงาน ปี 2553 || นักศึกษาแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับประเทศ 29/06/2555 Administrator 1614
7 ผลงาน ปี 2552 || นักศึกษาแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 18 29/06/2555 Administrator 1324
8 ผลงาน ปี 2552 || นักศึกษาแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม ชนะเลิศการแข่งขันทักษะการออกแบบสถาปัตยกรรม ระดับภาคเหนือ 28/06/2555 Administrator 2220