ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา

ค้นหาตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ กำหนดการแก้กิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 10/04/2021 Administrator 1535
2 ประกาศ เปิดทำการเรียนการสอนและรายวิชาจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563 09/04/2021 Administrator 426
3 ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เรื่อง จัดการเรียนการสอนชดเชย กรณีการปิดวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 19/03/2021 Administrator 210
4 กำหนดการ จ่ายเงินสนับสนุน (นโยบายเรียนฟรี 15 ปี) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 08/03/2021 Administrator 494
5 ประกาศพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่กำหนด 25/01/2021 Administrator 778
6 ประกาศ กำหนดการแก้กิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 22/01/2021 Administrator 1274
7 ประกาศ แนวปฏิบัติการออกฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (ระบบปกติ) และฝึกอาชีพ (ระบบทวิภาคี) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 08/01/2021 Administrator 266
8 ประกาศพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) 14/11/2020 Administrator 1042
9 กำหนดการยื่นเอกสาร การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ปี 2564 29/10/2020 Administrator 512
10 กำหนดการ จ่ายเงินสนับสนุน (นโยบายเรียนฟรี 15 ปี) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 03/09/2020 Administrator 787
11 ประกาศพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 10/08/2020 Administrator 1962
12 ประกาศกำหนด วัน เวลา สำรวจผู้ที่มีความประสงค์จะขอทำการซ่อมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 10/08/2020 Administrator 342
13 ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 นักเรียน นักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 24/06/2020 Administrator 4593
14 ประกาศ เรื่อง การจัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกาษา 2562 19/06/2020 Administrator 938
15 แนวปฏิบัติการออกฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (ระบบปกติ) และฝึกอาชีพ (ระบบทวิภาคี) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 19/05/2020 Administrator 675
16 ประกาศพ้นสภาพ นักเรียน นักศึกษา เนื่องจากเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ประจำปีการศึกษา 2562 27/04/2020 Administrator 1270
17 ประกาศกำหนด วัน เวลา ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 07/03/2020 Administrator 877
18 ประกาศ กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 27/02/2020 Administrator 4104
19 ประกาศ เลขที่นั่งสอบ V NET ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 23/01/2020 Administrator 1822
20 กำหนดการ จ่ายเงินสนับสนุน (นโยบายเรียนฟรี 15 ปี) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 06/01/2020 Administrator 844