ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา

ค้นหาตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา เนื่องจากขาดเรียน ขาดการฝึกอาชีพ ขาดการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ หรือขาดการติดต่อกับสถานศึกษา หรือสถานประกอบการเกินกว่า 15 วัน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 23/07/2021 Administrator 27
2 ประกาศพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากขาดคุณสมบัติและไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่กำหนด 18/06/2021 Administrator 460
3 ประกาศ กำหนดการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 18/06/2021 Administrator 251
4 กำหนดการเรียนปรับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 นักเรียน นักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 16/05/2021 Administrator 1413
5 กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2, ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 13/05/2021 Administrator 1464
6 ประกาศพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา เนื่องจากเกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ประจำปีการศึกษา 2563 12/05/2021 Administrator 930
7 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์ทำการซ่อมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 18/04/2021 Administrator 727
8 ประกาศ กำหนดการแก้กิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 10/04/2021 Administrator 1773
9 ประกาศ เปิดทำการเรียนการสอนและรายวิชาจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563 (แก้ไข 16 เม.ย. 2564) 09/04/2021 Administrator 682
10 ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เรื่อง จัดการเรียนการสอนชดเชย กรณีการปิดวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 19/03/2021 Administrator 274
11 กำหนดการ จ่ายเงินสนับสนุน (นโยบายเรียนฟรี 15 ปี) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 08/03/2021 Administrator 562
12 ประกาศพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่กำหนด 25/01/2021 Administrator 904
13 ประกาศ กำหนดการแก้กิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 22/01/2021 Administrator 1331
14 ประกาศ แนวปฏิบัติการออกฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (ระบบปกติ) และฝึกอาชีพ (ระบบทวิภาคี) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 08/01/2021 Administrator 291
15 ประกาศพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) 14/11/2020 Administrator 1109
16 กำหนดการยื่นเอกสาร การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ปี 2564 29/10/2020 Administrator 569
17 กำหนดการ จ่ายเงินสนับสนุน (นโยบายเรียนฟรี 15 ปี) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 03/09/2020 Administrator 858
18 ประกาศพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 10/08/2020 Administrator 2047
19 ประกาศกำหนด วัน เวลา สำรวจผู้ที่มีความประสงค์จะขอทำการซ่อมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 10/08/2020 Administrator 367
20 ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 นักเรียน นักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 24/06/2020 Administrator 4722