ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา

ค้นหาตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากขาดคุณสมบัติ (เพิ่มเติม) 07/10/2021 Administrator 39
2 ประกาศพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่กำหนด (เพิ่มเติม) ระดับ ปวช.(ตกค้าง) และ ปวส.(ตกค้าง) 02/08/2021 Administrator 250
3 ประกาศพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา เนื่องจากขาดเรียน ขาดการฝึกอาชีพ ขาดการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ หรือขาดการติดต่อกับสถานศึกษา หรือสถานประกอบการเกินกว่า 15 วัน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 23/07/2021 Administrator 297
4 ประกาศพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากขาดคุณสมบัติและไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่กำหนด 18/06/2021 Administrator 677
5 ประกาศ กำหนดการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 18/06/2021 Administrator 294
6 กำหนดการเรียนปรับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 นักเรียน นักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 16/05/2021 Administrator 1513
7 กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2, ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 13/05/2021 Administrator 1499
8 ประกาศพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา เนื่องจากเกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ประจำปีการศึกษา 2563 12/05/2021 Administrator 973
9 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์ทำการซ่อมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 18/04/2021 Administrator 773
10 ประกาศ กำหนดการแก้กิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 10/04/2021 Administrator 1830
11 ประกาศ เปิดทำการเรียนการสอนและรายวิชาจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563 (แก้ไข 16 เม.ย. 2564) 09/04/2021 Administrator 730
12 ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เรื่อง จัดการเรียนการสอนชดเชย กรณีการปิดวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 19/03/2021 Administrator 340
13 กำหนดการ จ่ายเงินสนับสนุน (นโยบายเรียนฟรี 15 ปี) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 08/03/2021 Administrator 597
14 ประกาศพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่กำหนด 25/01/2021 Administrator 943
15 ประกาศ กำหนดการแก้กิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 22/01/2021 Administrator 1373
16 ประกาศ แนวปฏิบัติการออกฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (ระบบปกติ) และฝึกอาชีพ (ระบบทวิภาคี) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 08/01/2021 Administrator 310
17 ประกาศพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) 14/11/2020 Administrator 1134
18 กำหนดการยื่นเอกสาร การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ปี 2564 29/10/2020 Administrator 632
19 กำหนดการ จ่ายเงินสนับสนุน (นโยบายเรียนฟรี 15 ปี) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 03/09/2020 Administrator 895
20 ประกาศพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 10/08/2020 Administrator 2084