ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา

ค้นหาตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 กำหนดการ จ่ายเงินสนับสนุน (นโยบายเรียนฟรี 15 ปี) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 31/05/2018 Administrator 503
2 ประกาศ กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 26/02/2018 Administrator 3706
3 ประกาศ รายชื่อนักเรียนนักศึกษา ที่มีรายชื่อในไฟล์เอกสารแนบ ให้มาลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 16/02/2018 Administrator 2116
4 กำหนดการ จ่ายเงินสนับสนุน (นโยบายเรียนฟรี 15 ปี) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 06/12/2017 Administrator 713
5 ประกาศ พ้นสภาพนักเรียนนักศึกษา เนื่องจาก ไม่ลงทะเบียนเรียนตามเวลาที่สถานศึกษากำหนด ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 06/12/2017 Administrator 1078
6 ข่าวทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 19/11/2017 Administrator 626
7 ประกาศ พ้นสภาพนักเรียนนักศึกษา เนื่องจาก ขาดคุณสมบัติ (ส่ง เอกสาร / หลักฐาน ไม่ครบ ตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด) ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 15/11/2017 Administrator 1556
8 กำหนดการ ยื่นเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2560 03/11/2017 Administrator 485
9 ประกาศ ผลการซ่อมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 10/10/2017 Administrator 909
10 ประกาศ กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 08/09/2017 Administrator 11235
11 ตารางสอบ ปลายภาคเรียน 1/2560 07/09/2017 Administrator 1801
12 ประกาศ พ้นสภาพนักศึกษา ระดับปริญญาตรี เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนตามเวลาที่สถานศึกษากำหนด ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 02/08/2017 Administrator 521
13 ประกาศ พ้นสภาพนักเรียนนักศึกษา เนื่องจาก ขาดคุณสมบัติ (ส่ง เอกสาร / หลักฐาน ไม่ครบ ตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด) ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 25/07/2017 Administrator 1180
14 ประกาศ พ้นสภาพนักเรียนนักศึกษา เนื่องจาก ไม่ลงทะเบียนเรียนตามเวลาที่สถานศึกษากำหนด ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 28/06/2017 Administrator 1495
15 กำหนดการ จ่ายเงินสนับสนุน (นโยบายเรียนฟรี 15 ปี) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 20/05/2017 Administrator 1119
16 กำหนดการ ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 09/05/2017 Administrator 3459