วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ - ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา

ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา

ค้นหาตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ ผลการซ่อมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 10/10/2017 Administrator 370
2 ประกาศ กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 08/09/2017 Administrator 10566
3 ตารางสอบ ปลายภาคเรียน 1/2560 07/09/2017 Administrator 1624
4 ประกาศ พ้นสภาพนักศึกษา ระดับปริญญาตรี เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนตามเวลาที่สถานศึกษากำหนด ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 02/08/2017 Administrator 284
5 ประกาศ พ้นสภาพนักเรียนนักศึกษา เนื่องจาก ขาดคุณสมบัติ (ส่ง เอกสาร / หลักฐาน ไม่ครบ ตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด) ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 25/07/2017 Administrator 925
6 ประกาศ พ้นสภาพนักเรียนนักศึกษา เนื่องจาก ไม่ลงทะเบียนเรียนตามเวลาที่สถานศึกษากำหนด ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 28/06/2017 Administrator 1297
7 กำหนดการ จ่ายเงินสนับสนุน (นโยบายเรียนฟรี 15 ปี) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 20/05/2017 Administrator 963
8 กำหนดการ ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 09/05/2017 Administrator 3325