ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา

ค้นหาตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ กำหนดการแก้กิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 22/01/2021 Administrator 161
2 ประกาศ แนวปฏิบัติการออกฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (ระบบปกติ) และฝึกอาชีพ (ระบบทวิภาคี) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 08/01/2021 Administrator 134
3 ประกาศพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) 14/11/2020 Administrator 846
4 กำหนดการยื่นเอกสาร การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ปี 2564 29/10/2020 Administrator 410
5 กำหนดการ จ่ายเงินสนับสนุน (นโยบายเรียนฟรี 15 ปี) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 03/09/2020 Administrator 748
6 ประกาศพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 10/08/2020 Administrator 1729
7 ประกาศกำหนด วัน เวลา สำรวจผู้ที่มีความประสงค์จะขอทำการซ่อมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 10/08/2020 Administrator 323
8 ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 นักเรียน นักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 24/06/2020 Administrator 4527
9 ประกาศ เรื่อง การจัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกาษา 2562 19/06/2020 Administrator 915
10 แนวปฏิบัติการออกฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (ระบบปกติ) และฝึกอาชีพ (ระบบทวิภาคี) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 19/05/2020 Administrator 655
11 ประกาศพ้นสภาพ นักเรียน นักศึกษา เนื่องจากเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ประจำปีการศึกษา 2562 27/04/2020 Administrator 1103
12 ประกาศกำหนด วัน เวลา ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 07/03/2020 Administrator 844
13 ประกาศ กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 27/02/2020 Administrator 4049
14 ประกาศ เลขที่นั่งสอบ V NET ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 23/01/2020 Administrator 1764
15 กำหนดการ จ่ายเงินสนับสนุน (นโยบายเรียนฟรี 15 ปี) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 06/01/2020 Administrator 794
16 ประกาศ พ้นสภาพนักเรียนนักศึกษา เนื่องจาก ไม่ลงทะเบียนเรียนตามเวลาที่สถานศึกษากำหนด ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 14/11/2019 Administrator 3187
17 กำหนดการยื่นเอกสาร การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ ปี 2562 24/10/2019 Administrator 1143
18 แจ้ง นักเรียน ระดับ ปวช. ทุกคน ทุกระดับชั้น ทุกแผนกวิชาช่าง เรื่อง รับเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 24/10/2019 Administrator 1785
19 กำหนดการซ่อมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 01/10/2019 Administrator 1192
20 ประกาศ พ้นสภาพนักเรียนนักศึกษา เนื่องจากขาดคุณสมบัติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 16/08/2019 Administrator 1442