ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา

ค้นหาตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 กำหนดการยื่นเอกสาร การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ ปี 2566 22/11/2022 Administrator 41
2 ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอแก้กิจกรรมเสริมหลักสูตร 17/11/2022 Administrator 779
3 กำหนดซ่อมกิจกรรม 1/2565 31/10/2022 Administrator 290
4 ตารางเรียน 1-2565 14/10/2022 Administrator 1310
5 ปรกะกาศพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน 1 /2565 20/09/2022 Administrator 326
6 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตาต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2566 16/09/2022 Administrator 2685
7 ประกาศ พ้นสภาพนักเรียนนักศึกษา เนื่องจากขาดคุณสมบัติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 15/06/2022 Administrator 625
8 ประกาศ กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 / ปวช.3/ปวส.2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 08/04/2022 Administrator 981
9 ประกาศพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่กำหนด (เพิ่มเติม) 19/02/2022 Administrator 441
10 ประกาศพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่กำหนด 25/12/2021 Administrator 570
11 ประกาศ กำหนดการแก้กิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 17/12/2021 Administrator 494
12 กำหนดการยื่นเอกสาร การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ปี 2565 18/11/2021 Administrator 875
13 ประกาศพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่กำหนด (เพิ่มเติม) 18/11/2021 Administrator 456
14 ประกาศพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากขาดคุณสมบัติ (เพิ่มเติม) 07/10/2021 Administrator 718
15 ประกาศพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่กำหนด (เพิ่มเติม) ระดับ ปวช.(ตกค้าง) และ ปวส.(ตกค้าง) 02/08/2021 Administrator 683
16 ประกาศพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา เนื่องจากขาดเรียน ขาดการฝึกอาชีพ ขาดการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ หรือขาดการติดต่อกับสถานศึกษา หรือสถานประกอบการเกินกว่า 15 วัน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 23/07/2021 Administrator 634
17 ประกาศพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากขาดคุณสมบัติและไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่กำหนด 18/06/2021 Administrator 1154
18 ประกาศ กำหนดการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 18/06/2021 Administrator 566
19 กำหนดการเรียนปรับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 นักเรียน นักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 16/05/2021 Administrator 1868
20 กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2, ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 13/05/2021 Administrator 1718