ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา

ค้นหาตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 กำหนดการซ่อมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 01/10/2019 Administrator 791
2 ประกาศ พ้นสภาพนักเรียนนักศึกษา เนื่องจากขาดคุณสมบัติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 16/08/2019 Administrator 1136
3 ประกาศ พ้นสภาพนักเรียนนักศึกษา เนื่องจาก ไม่ลงทะเบียนเรียนตามเวลาที่สถานศึกษากำหนด ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 15/07/2019 Administrator 1630
4 ทุนวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 11/06/2019 Administrator 603
5 ประกาศ พ้นสภาพ นักเรียน นักศึกษา เนื่องจาก ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 08/04/2019 Administrator 2035
6 ประกาศ รายวิชาจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561 11/03/2019 Administrator 3234
7 ประกาศ กำหนด วัน เวลา ส่งเอกสาร สำหรับผู้ที่ยื่นความประสงค์จะขอทำการซ่อมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ผ่านทางออนไลน์สำเร็จแล้ว 01/03/2019 Administrator 1627
8 กำหนดการ ลงทะเบียนฝึกงานและปฐมนิเทศฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561 20/02/2019 Administrator 987
9 ประกาศ เลขที่นั่งสอบ V NET ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 24/01/2019 Administrator 2225
10 กำหนดการ จ่ายเงินสนับสนุน (นโยบายเรียนฟรี 15 ปี) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 02/01/2019 Administrator 1016
11 กำหนดการยื่นเอกสาร การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ปี 2561 31/10/2018 Administrator 895
12 สมัครงาน กับ บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด 24/10/2018 Administrator 447
13 ประกาศรายชื่อ ผู้ประสงค์ขอซ่อมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา) 11/09/2018 Administrator 2594
14 ประกาศกำหนด วัน เวลา สำรวจผู้ที่มีความประสงค์จะขอทำการซ่อมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 30/08/2018 Administrator 1661
15 ประกาศ กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 23/08/2018 Administrator 10340
16 ประกาศ พ้นสภาพนักเรียนนักศึกษา เนื่องจาก ขาดคุณสมบัติ (ส่ง เอกสาร / หลักฐาน ไม่ครบ ตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด) ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 17/07/2018 Administrator 1740
17 ประกาศ พ้นสภาพนักเรียนนักศึกษา เนื่องจาก ไม่ลงทะเบียนเรียนตามเวลาที่สถานศึกษากำหนด ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 04/07/2018 Administrator 1852
18 กำหนดการ จ่ายเงินสนับสนุน (นโยบายเรียนฟรี 15 ปี) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 31/05/2018 Administrator 1432
19 ประกาศ กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 26/02/2018 Administrator 4087