ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา

ค้นหาตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 นักเรียน นักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 24/06/2020 Administrator 4094
2 ประกาศ เรื่อง การจัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกาษา 2562 19/06/2020 Administrator 807
3 แนวปฏิบัติการออกฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (ระบบปกติ) และฝึกอาชีพ (ระบบทวิภาคี) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 19/05/2020 Administrator 449
4 ประกาศพ้นสภาพ นักเรียน นักศึกษา เนื่องจากเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ประจำปีการศึกษา 2562 27/04/2020 Administrator 831
5 ประกาศกำหนด วัน เวลา ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 07/03/2020 Administrator 768
6 ประกาศ กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 27/02/2020 Administrator 3866
7 ประกาศ เลขที่นั่งสอบ V NET ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 23/01/2020 Administrator 1625
8 กำหนดการ จ่ายเงินสนับสนุน (นโยบายเรียนฟรี 15 ปี) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 06/01/2020 Administrator 645
9 ประกาศ พ้นสภาพนักเรียนนักศึกษา เนื่องจาก ไม่ลงทะเบียนเรียนตามเวลาที่สถานศึกษากำหนด ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 14/11/2019 Administrator 3005
10 กำหนดการยื่นเอกสาร การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ ปี 2562 24/10/2019 Administrator 951
11 แจ้ง นักเรียน ระดับ ปวช. ทุกคน ทุกระดับชั้น ทุกแผนกวิชาช่าง เรื่อง รับเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 24/10/2019 Administrator 1601
12 กำหนดการซ่อมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 01/10/2019 Administrator 1069
13 ประกาศ พ้นสภาพนักเรียนนักศึกษา เนื่องจากขาดคุณสมบัติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 16/08/2019 Administrator 1364
14 ประกาศ พ้นสภาพนักเรียนนักศึกษา เนื่องจาก ไม่ลงทะเบียนเรียนตามเวลาที่สถานศึกษากำหนด ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 15/07/2019 Administrator 2503