ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา

ค้นหาตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 กำหนดการ จ่ายเงินสนับสนุน (นโยบายเรียนฟรี 15 ปี) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 06/01/2020 Administrator 118
2 ประกาศ พ้นสภาพนักเรียนนักศึกษา เนื่องจาก ไม่ลงทะเบียนเรียนตามเวลาที่สถานศึกษากำหนด ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 14/11/2019 Administrator 1320
3 กำหนดการยื่นเอกสาร การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ ปี 2562 24/10/2019 Administrator 672
4 แจ้ง นักเรียน ระดับ ปวช. ทุกคน ทุกระดับชั้น ทุกแผนกวิชาช่าง เรื่อง รับเงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 24/10/2019 Administrator 1295
5 กำหนดการซ่อมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 01/10/2019 Administrator 894
6 ประกาศ พ้นสภาพนักเรียนนักศึกษา เนื่องจากขาดคุณสมบัติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 16/08/2019 Administrator 1217
7 ประกาศ พ้นสภาพนักเรียนนักศึกษา เนื่องจาก ไม่ลงทะเบียนเรียนตามเวลาที่สถานศึกษากำหนด ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 15/07/2019 Administrator 2024
8 ทุนวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 11/06/2019 Administrator 643
9 ประกาศ พ้นสภาพ นักเรียน นักศึกษา เนื่องจาก ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 08/04/2019 Administrator 2115
10 ประกาศ รายวิชาจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561 11/03/2019 Administrator 3284
11 ประกาศ กำหนด วัน เวลา ส่งเอกสาร สำหรับผู้ที่ยื่นความประสงค์จะขอทำการซ่อมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ผ่านทางออนไลน์สำเร็จแล้ว 01/03/2019 Administrator 1661
12 กำหนดการ ลงทะเบียนฝึกงานและปฐมนิเทศฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561 20/02/2019 Administrator 1066
13 ประกาศ เลขที่นั่งสอบ V NET ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 24/01/2019 Administrator 2292
14 กำหนดการ จ่ายเงินสนับสนุน (นโยบายเรียนฟรี 15 ปี) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 02/01/2019 Administrator 1068
15 กำหนดการยื่นเอกสาร การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ปี 2561 31/10/2018 Administrator 947
16 สมัครงาน กับ บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด 24/10/2018 Administrator 516
17 ประกาศรายชื่อ ผู้ประสงค์ขอซ่อมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา) 11/09/2018 Administrator 2646
18 ประกาศกำหนด วัน เวลา สำรวจผู้ที่มีความประสงค์จะขอทำการซ่อมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 30/08/2018 Administrator 1693
19 ประกาศ กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 23/08/2018 Administrator 10387
20 ประกาศ พ้นสภาพนักเรียนนักศึกษา เนื่องจาก ขาดคุณสมบัติ (ส่ง เอกสาร / หลักฐาน ไม่ครบ ตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด) ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 17/07/2018 Administrator 1778