ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา

ค้นหาตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ รายชื่อนักเรียนนักศึกษา ที่มีรายชื่อในไฟล์เอกสารแนบ ให้มาลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 16/02/2018 Administrator 1968
2 กำหนดการ จ่ายเงินสนับสนุน (นโยบายเรียนฟรี 15 ปี) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 06/12/2017 Administrator 646
3 ประกาศ พ้นสภาพนักเรียนนักศึกษา เนื่องจาก ไม่ลงทะเบียนเรียนตามเวลาที่สถานศึกษากำหนด ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 06/12/2017 Administrator 968
4 ข่าวทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 19/11/2017 Administrator 583
5 ประกาศ พ้นสภาพนักเรียนนักศึกษา เนื่องจาก ขาดคุณสมบัติ (ส่ง เอกสาร / หลักฐาน ไม่ครบ ตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด) ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 15/11/2017 Administrator 1465
6 กำหนดการ ยื่นเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2560 03/11/2017 Administrator 433
7 ประกาศ ผลการซ่อมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 10/10/2017 Administrator 842
8 ประกาศ กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 08/09/2017 Administrator 11144
9 ตารางสอบ ปลายภาคเรียน 1/2560 07/09/2017 Administrator 1736
10 ประกาศ พ้นสภาพนักศึกษา ระดับปริญญาตรี เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนตามเวลาที่สถานศึกษากำหนด ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 02/08/2017 Administrator 433
11 ประกาศ พ้นสภาพนักเรียนนักศึกษา เนื่องจาก ขาดคุณสมบัติ (ส่ง เอกสาร / หลักฐาน ไม่ครบ ตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด) ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 25/07/2017 Administrator 1124
12 ประกาศ พ้นสภาพนักเรียนนักศึกษา เนื่องจาก ไม่ลงทะเบียนเรียนตามเวลาที่สถานศึกษากำหนด ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 28/06/2017 Administrator 1449
13 กำหนดการ จ่ายเงินสนับสนุน (นโยบายเรียนฟรี 15 ปี) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 20/05/2017 Administrator 1055
14 กำหนดการ ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 09/05/2017 Administrator 3405