ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ค้นหาตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโควตา2566 ประเภทโควตาพิเศษสถานศึกษาและโควตาพิเศษองค์กรส่วนท้องถิ่น ศุกร์, 07 ตุลาคม 2022 Administrator 5380
2 ตารางสอบปลายภาคและตารางคุมสอบปลายภาคเรียน ที่ 1/2565 พฤหัสบดี, 01 กันยายน 2022 Administrator 406
3 นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของภาคเรียนที่ 1/2565 อังคาร, 02 สิงหาคม 2022 Administrator 176
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประเภทโควตาพิเศษ สำหรับสถานศึกษา (รอบเพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2565 พุธ, 02 กุมภาพันธ์ 2022 Administrator 2282
5 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)-(ช่างยนต์-ช่างก่อสร้าง) อังคาร, 25 มกราคม 2022 Administrator 951
6 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565 พฤหัสบดี, 20 มกราคม 2022 Administrator 1358
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประเภทโควตาพิเศษ สำหรับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ศุกร์, 07 มกราคม 2022 Administrator 1360
8 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2564 ศุกร์, 07 พฤษภาคม 2021 Administrator 3561
9 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อรับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (ทุน กสศ.) รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 ศุกร์, 30 เมษายน 2021 Administrator 547
10 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2564 ศุกร์, 30 เมษายน 2021 Administrator 2296