ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล...
 วันที่ประกาศ : 11/04/2024

ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการรับเอกสารสำเร็จการศึกษา รอบที่ 2 (ใบ รบ. ใบวุฒิบัตร ใบประ...
 วันที่ประกาศ : 11/04/2024

ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

กำหนดการเรียนปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ทุกสาขา ปีการศึกษา 25...
 วันที่ประกาศ : 11/04/2024

ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2 ภาคเรียนที่ 1...
 วันที่ประกาศ : 10/04/2024

ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประกาศ ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2567...
 วันที่ประกาศ : 30/03/2024

ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. ประเภทโควตาพิเศษ...
 วันที่ประกาศ : 30/03/2024

ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567...
 วันที่ประกาศ : 13/02/2024

ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2566...
 วันที่ประกาศ : 13/02/2024

ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2566...
 วันที่ประกาศ : 13/02/2024

ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรี...
 วันที่ประกาศ : 01/02/2024