ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล...
 วันที่ประกาศ : 11/04/2024

ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขาวิชาโลจิสติกส์...
 วันที่ประกาศ : 23/02/2024

ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา...
 วันที่ประกาศ : 23/02/2024

ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึ...
 วันที่ประกาศ : 14/02/2024

ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 2 สาขาวิชาช่างกลโรงงานและช่างเชื่อมโลหะ...
 วันที่ประกาศ : 05/01/2024

ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่ง ครู สาขาช่างกลโรงงานและช่างเช...
 วันที่ประกาศ : 27/12/2023

ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ด้ารการเงินและการบัญชี)...
 วันที่ประกาศ : 19/12/2023

ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูแผนกวิชาช่างกลโรงงานและแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ...
 วันที่ประกาศ : 16/12/2023

ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม...
 วันที่ประกาศ : 15/12/2023

ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี)...
 วันที่ประกาศ : 08/12/2023