ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟฟิกด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ท่านสามารถกดปุ่มดาวน์โหลดเอกสารเพื่อตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟฟิกด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Post By : Webmaster Time :