ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

รายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2567...
 วันที่ประกาศ : 27/03/2024

ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

กำหนดการรับเอกสารสำเร็จการศึกษา ใบวุฒิบัตร ใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2566...
 วันที่ประกาศ : 18/03/2024

ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ขั้นตอนการตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ ให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองรับทราบ...
 วันที่ประกาศ : 01/03/2024

ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ 2/2566 ของนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองรับทราบ...
 วันที่ประกาศ : 01/03/2024

ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขาวิชาโลจิสติกส์...
 วันที่ประกาศ : 23/02/2024

ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา...
 วันที่ประกาศ : 23/02/2024

ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตรปวช. และ (ปวส.) ประเภท โควตาพิเศษ 2567...
 วันที่ประกาศ : 23/02/2024

ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึ...
 วันที่ประกาศ : 14/02/2024

ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

รายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครรับทุนนวัตกรรมสานอาชีพชั้นสูง (กสศ)ประจำปีการศึกษา2567...
 วันที่ประกาศ : 10/02/2024

ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ตารางสอบ ปลายภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2566และตารางคุมสอบ ปลายภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 25...
 วันที่ประกาศ : 07/02/2024