ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียนและตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Post By : Webmaster Time :