ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประกาศ กำหนดการยื่นเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ 2565

ประกาศ กำหนดการยื่นเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2565 ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผัน ฯ ดำเนินการติดต่อขอผ่อนผัน ฯ ด้วยตนเองได้ที่ ห้องงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ชั้น 2 ตึกอำนวยการ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 6 มกราคม 2566

Post By : Webmaster Time :