ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เรื่อง ผลการซ่อมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำภาคเรียน 1/2566

Post By : Webmaster Time :