ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ประเภทโควตาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียด : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ประเภทโควตาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566 ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากการกดปุ่มด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


Post By : Webmaster Time :