ข่าวสาร

ข่าว ประกาศจากวิทยาลัยฯ

ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล...
 วันที่ประกาศ : 11/04/2024

ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการรับเอกสารสำเร็จการศึกษา รอบที่ 2 (ใบ รบ. ใบวุฒิบัตร ใบประ...
 วันที่ประกาศ : 11/04/2024

ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2 ภาคเรียนที่ 1...
 วันที่ประกาศ : 10/04/2024

ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประกาศ ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2567...
 วันที่ประกาศ : 30/03/2024image
image
image
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

แสดงความยินดี คณะครูและบุคลากรฯ

image
image
image
image
image
image

Integrity and Transparency Assessment (ITA)

เปิดประตูสู่ความโปร่งใส : Open to Transparency

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

3,999 คน

ผู้เรียนทั้งหมด (ข้อมูล ณ 17-10-2566)

1,888 คน

ระดับ ปวช. (ข้อมูล ณ 17-10-2566)

1,966 คน

ระดับ ปวส. (ข้อมูล ณ 17-10-2566)

145 คน

ระดับ ป.ตรี (ข้อมูล ณ 17-10-2566)

บริการข่าวสาร

ข่าว ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

โครงการศูนย์อาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix It Center) เทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2567

รายละเอียด : วันอังคาร ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2567 ( วันที่ 6 ) ดร.วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคน...อ่านต่อ
2024-04-18 01:22:53 ผู้ประกาศ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
[อ่านแล้ว : 11 ครั้ง]

โครงการศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix It Center) เทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2567

รายละเอียด : วันจันทร์ ที่ 15 เมษายน พ.ศ.2567 ( วันที่ 5 ) ดร.วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคน...อ่านต่อ
2024-04-18 01:22:49 ผู้ประกาศ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
[อ่านแล้ว : 116 ครั้ง]

โครงการศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix It Center) เทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2567

รายละเอียด : วันเสาร์ ที่ 13 เมษายน พ.ศ.2567(วันที่ 3) ดร.วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชีย...อ่านต่อ
2024-04-18 01:22:53 ผู้ประกาศ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
[อ่านแล้ว : 24 ครั้ง]

โครงการศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix It Center) เทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2567

รายละเอียด : วันศุกร์ ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2567 ดร.วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ปฏ...อ่านต่อ
2024-04-18 01:22:49 ผู้ประกาศ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
[อ่านแล้ว : 21 ครั้ง]

image
image
image
image
image