ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประกาศ ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2567...
 วันที่ประกาศ : 30/03/2024

ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ฯ ให้แก่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 2567...
 วันที่ประกาศ : 18/12/2023

ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ขยายเวลาการยื่นเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567...
 วันที่ประกาศ : 20/11/2023

ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

เชิญยื่นเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยให้แก่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่...
 วันที่ประกาศ : 31/10/2023

ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2...
 วันที่ประกาศ : 10/08/2023

ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประชาพิจารณ์อุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณ 2566...
 วันที่ประกาศ : 16/06/2023

ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์...
 วันที่ประกาศ : 01/03/2023

ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการพัฒนาทักษะ IOT...
 วันที่ประกาศ : 20/01/2023

ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการพัฒนาทักษะ ด้านการเรียนรู้สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์...
 วันที่ประกาศ : 10/01/2023