ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล...
 วันที่ประกาศ : 11/04/2024

ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการรับเอกสารสำเร็จการศึกษา รอบที่ 2 (ใบ รบ. ใบวุฒิบัตร ใบประ...
 วันที่ประกาศ : 11/04/2024

ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2 ภาคเรียนที่ 1...
 วันที่ประกาศ : 10/04/2024

ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประกาศ ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2567...
 วันที่ประกาศ : 30/03/2024

ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. ประเภทโควตาพิเศษ...
 วันที่ประกาศ : 30/03/2024

ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

รายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2567...
 วันที่ประกาศ : 27/03/2024

ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

กำหนดการรับเอกสารสำเร็จการศึกษา ใบวุฒิบัตร ใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2566...
 วันที่ประกาศ : 18/03/2024

ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ขั้นตอนการตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ ให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองรับทราบ...
 วันที่ประกาศ : 01/03/2024

ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ 2/2566 ของนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองรับทราบ...
 วันที่ประกาศ : 01/03/2024

ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขาวิชาโลจิสติกส์...
 วันที่ประกาศ : 23/02/2024