ดาวน์โหลด
ตารางเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
สามารถดาวน์โหลดตามไฟล์ที่แนบมาด้านล่าง

Attachments:
Download this file (01-ตารางเรียน 2-2565-แผนกวิชาช่างยนต์.pdf)01-ตารางเรียน 2-2565-แผนกวิชาช่างยนต์.pdf[ ]3689 Kb14/10/2565
Download this file (02-ตารางเรียน 2-2565-แผนกวิชาช่างกลโรงงาน.pdf)02-ตารางเรียน 2-2565-แผนกวิชาช่างกลโรงงาน.pdf[ ]1361 Kb14/10/2565
Download this file (03-ตารางเรียน 2-2565-แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ.pdf)03-ตารางเรียน 2-2565-แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ.pdf[ ]2137 Kb14/10/2565
Download this file (04-ตารางเรียน 2-2565-แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง.pdf)04-ตารางเรียน 2-2565-แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง.pdf[ ]2684 Kb14/10/2565
Download this file (05-ตารางเรียน 2-2565-แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์.pdf)05-ตารางเรียน 2-2565-แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์.pdf[ ]5962 Kb14/10/2565
Download this file (06-ตารางเรียน 2-2565-แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์.pdf)06-ตารางเรียน 2-2565-แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์.pdf[ ]1714 Kb14/10/2565
Download this file (07-ตารางเรียน 2-2565-แผนกวิชาช่างก่อสร้าง.pdf)07-ตารางเรียน 2-2565-แผนกวิชาช่างก่อสร้าง.pdf[ ]1976 Kb14/10/2565
Download this file (08-ตารางเรียน 2-2565-แผนกวิชาสถาปัตยกรรม.pdf)08-ตารางเรียน 2-2565-แผนกวิชาสถาปัตยกรรม.pdf[ ]604 Kb14/10/2565
Download this file (09-ตารางเรียน 2-2565-แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม.pdf)09-ตารางเรียน 2-2565-แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม.pdf[ ]310 Kb14/10/2565
Download this file (10-ตารางเรียน 2-2565-แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf)10-ตารางเรียน 2-2565-แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf[ ]565 Kb14/10/2565
Download this file (11-ตารางเรียน 2-2565-แผนกวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์.pdf)11-ตารางเรียน 2-2565-แผนกวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์.pdf[ ]209 Kb14/10/2565
Download this file (12-ตารางเรียน 2-2565-แผนกวิชาโลจิสติกส์และซัพพลาย.pdf)12-ตารางเรียน 2-2565-แผนกวิชาโลจิสติกส์และซัพพลาย.pdf[ ]139 Kb14/10/2565
Download this file (13-ตารางเรียน 2-2565-แผนกวิชาธุรกิจการบิน.pdf)13-ตารางเรียน 2-2565-แผนกวิชาธุรกิจการบิน.pdf[ ]150 Kb14/10/2565