ผลงานแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

ค้นหาตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ผลงาน ปี 2555 || นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า คว้ารางวัลชนะเลิศ การเขียนโปรแกรมและควบคุมด้วยระบบ PLC ระดับชาติ 29/06/2555 Administrator 4202
2 ผลงาน ปี 2554 || นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 23 29/06/2555 Administrator 2407
3 ผลงาน ปี 2554 || นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า คว้ารางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนระดับภาค ในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 4 29/06/2555 Administrator 3038
4 ผลงาน ปี 2554 || นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า คว้ารางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนระดับภาค ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 29/06/2555 Administrator 1125
5 ผลงาน ปี 2554 || นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ-วิชาชีพพื้นฐานและประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ครั้งที่ 20 29/06/2555 Administrator 1711
6 ผลงาน ปี 2553 || นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า ชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ 29/06/2555 Administrator 4163
7 ผลงาน ปี 2552 || นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับภาค 28/06/2555 Administrator 1723
8 ผลงาน ปี 2555 || นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า ได้รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ระดับชาติ 29/06/2555 Administrator 2428