ผลงานแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ค้นหาตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ผลงาน ปี 2555 || นักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 Innovation Awards ระดับชาติ ครั้งที่ 6 22/10/2555 Administrator 2930
2 ผลงาน ปี 2555 || นักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 Innovation Awards ระดับภาค ครั้งที่ 6 06/08/2555 Administrator 4120
3 ผลงาน ปี 2552 || นักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 Innovation Awards ระดับชาติ ครั้งที่ 4 29/06/2555 Administrator 2012
4 ผลงาน ปี 2552 || นักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ภาคเหนือ 29/06/2555 Administrator 5225
5 ผลงาน ปี 2552 || นักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 คอนกรีตพลังช้าง อาชีวศึกษา ครั้งที่ 7 ภาคเหนือ 29/06/2555 Administrator 1833
6 ผลงาน ปี 2551 || นักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 7 28/06/2555 Administrator 2326
7 ผลงานปี 2551 || นักศึกษาแผนกวิชาก่อสร้าง ชนะเลิศ INSEE Award 2007 ระดับประเทศ 28/06/2555 Administrator 2107
8 ผลงานปี 2551 || นักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ชนะเลิศการประกวด Cement and Concrete Innovation ครั้งที่ 3 ระดับภาคเหนือ 28/06/2555 Administrator 1371