ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ขั้นตอนการตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ ให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองรับทราบ

ขั้นตอนการตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ ให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองรับทราบ

โดยเพื่อเป็นการตรวจสอบผลการเรียนและร่วมกันติดตามให้นักเรียน นักศึกษา มาดำเนินการลงทะเบียนแก้ ในกรณีที่ติด 0 ม.ส ข.ร ม.ผ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

Post By : Webmaster Time :