ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ข่าวแจ้งนักศึกษาวิชาทหาร ให้สแกนคิวอาร์โค๊ต เข้ากลุ่ม Line เพื่อรับทราบการแจ้งข่าวสารต่าง ๆ

Post By : Webmaster Time :