ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ 2/2566 ของนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองรับทราบ

หมายเหตุ : เนื่องจากขณะนี้เว็บไซต์ตรวจสอบผลการเรียนของส่วนกลาง (Data Center) ที่ใช้ตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2566 เกิดข้อขัดข้องขึ้นเนื่องจากมีผู้ใช้งานมากจนเกินไป ทางวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่จึงประกาศผลการเรียนของนักเรียนนักศึกษาผ่าน Google Drive โดยนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองสามารถคลิกปุ่มตรวจสอบผลการเรียนเพื่อทำการตรวจสอบผลการเรียนได้ที่ปุ่มด้านล่าง


Post By : Webmaster Time :