ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ตารางสอบปลายภาคและ ตารางคุมสอบปลายภาค ปวช. / ปวส. ประจำปีการศึกษา 2/2565

ท่านสามารถกดดาวน์โหลดหรือดูรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารตารางสอบและตารางคุมสอบ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ได้ที่ด้านล่าง

ตารางสอบปลายภาค

(สำหรับนักเรียนนักศึกษา ปวช. และ ปวส.)

ตารางคุมสอบปลายภาค

(สำหรับอาจารย์ผู้คุมสอบ ปวช. และ ปวส.)

Post By : Webmaster Time :