ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประกาศพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา กรณีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด

Post By : ผู้ดูแลระบบ Time :