ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประกาศเลขที่นั่งสอบ ผู้เข้าสอบ V-NET ระดับชั้น ปวช.3 ตั้งแต่วันที่ 21-22 มกราคม 2565

ประกาศเลขที่นั่งสอบของนักเรียน ผู้มีความประสงค์เข้าสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช. 3) (V-NET) ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 21 – 22 มกราคม 2565


Post By : Webmaster Time :