ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประกาศเลขที่นั่งสอบ สถานศึกษาและนักเรียน นักศึกษาการสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2566

สแกน QR code เพื่อตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ

Post By : Webmaster Time :