ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

📢📢 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นักศึกษาเตรียมหน้ากากอนามัยสีขาวเท่านั้นทุกคนร่วมกิจกรรม

👉🏻 วันซ้อม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

ระดับชั้น ปวส. ลงทะเบียนเวลา 07.00 น.

ระดับชั้น ปวช. ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.

👉🏻 วันรับจริง

21 กุมภาพันธ์ 2566

ระดับชั้น ปวส. ลงทะเบียนเวลา 07.00 น.

ระดับชั้น ปวช. ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.

เครื่องแต่งกายในวันซ้อมและวันรับจริงให้นักศึกษาสวมชุดนักศึกษาสำเร็จการศึกษาให้เรียบร้อย

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Post By : Webmaster Time :