ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช./ปวส.


📢 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 แล้ว

 • สมัคร
 • สอบ
 • ประกาศผล
 • มอบตัว

-> ง่ายจบทุกขั้นตอน ใน 1 วัน

-> ไม่อยากพลาดโอกาสสำคัญ สมัครด่วน ใกล้เต็มจำนวนแล้ว มีวิธีการสมัครดังนี้

-> สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องทะเบียน

ขั้นที่ 1 เตรียมเอกหลักฐานการสมัคร ดังนี้

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้สมัคร บิดา มารดา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สมัคร บิดา มารดา
 • สำเนา เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

เช่น

 • เอกสารเปลี่ยน ชื่อ – สกุล
 • หลักฐานแสดงความพิการ
 • แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว
 • สำเนา ใบรายงานผลการศึกษา

หมายเหตุ : กรณีไม่มีเอกสารดังกล่าวสามารถผ่านผ่อนเอกสารได้

ขั้นตอนที่ 2 รับ หรือโหลดใบสมัครผ่านลิงก์ : https://rb.gy/lnypil กรอกข้อมูลพร้อมยื่นหลักฐานการสมัคร ณ ห้องทะเบียน


ขั้นตอนที่ 3 ทดสอบ ความถนัดทางวิชาชีพและ สอบสัมภาษณ์

ขั้นตอนที่ 4 หากสอบผ่านทำสัญญามอบตัว พร้อม ผู้ปกครองและทำการชำระเงิน หรือ ผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียนในเวลา 08:30น.-16:00น. ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 • มาก่อนสมัครก่อน
 • ครบจำนวนปิดรับสมัครทันที
 • เปิดรับสมัครทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

📌 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ณ ห้องทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :

053-217708 ต่อ 753 งานทะเบียน

053-217708 ต่อ 0 งานประชาสัมพันธ์

Post By : Webmaster Time :