ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เปิดลงทะเบียน ซ่อมกิจกรรม 2/2565 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนักศึกษาสามารถลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมแต่ละรอบได้ตามเวลาดังนี้

  • นักศึกษาที่จะขอซ่อมกิจกรรมรอบที่ 2 ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 7-9 มีนาคม
  • นักศึกษาที่จะขอซ่อมกิจกรรมรอบที่ 3 ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 16-17 มีนาคม
  • นักศึกษาที่จะขอซ่อมกิจกรรมรอบที่ 4 ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 23-24 มีนาคม

ลงทะเบียน ณ ห้องงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

ช่วงเช้า 09:00-11:30 น.
ช่วงบ่าย 13:00-15:30 น.

*ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่องานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา โทร 053 217 708 ต่อ 714

Post By : Webmaster Time :