ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

แจ้งกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2/2565 และกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566

  • ปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566
  • ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 วันที่ 3 มีนาคม 2566
  • เปิดภาคเรียนที่ 1/2566 วันที่ 8 พฤษภาคม 2566

Post By : Webmaster Time :