ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ผลการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศและเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ฯ

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารผลการพิจารณาดังกล่าวได้ที่ปุ่ม ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง


Post By : Webmaster Time :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *